Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τα ταξί

Feb 8, 2022 | Νέα

Εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για ταξί – μισθωμένα οχήματα με οδηγό στην Ευρώπη, έπειτα από την τελευταία σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη να πάψουν να βάζουν εμπόδια στις ψηφιακές εφαρμογές μετακινήσεων.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, η σύσταση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής είναι ένα κρίσιμο βήμα, προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι κανόνες για την αστική κινητικότητα είναι συμβατοί με την ψηφιακή εποχή, συμβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό παλαιότερων νόμων και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες κινητικότητας, επιτρέποντας την πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε ασφαλείς και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, έναντι των ΙΧ.

Γενικότερα, η φιλοσοφία της σύστασης ωθεί τα κράτη να διατηρήσουν ίδιους κανόνες για ομοειδείς υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας πως για τους επιβάτες τα ταξί και τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό προσφέρουν ακριβώς την ίδια υπηρεσία.

Στο κείμενο αναγνωρίζεται πως οι εφαρμογές κλήσης μέσω smartphone έχουν αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του τρόπου παροχής υπηρεσιών ταξί.

Κατά συνέπεια, «το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιοποίησης και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών, που θα οδηγήσουν σε περισσότερα κέρδη» για τους οδηγούς, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του οχήματος, μικρότερους χρόνους αναμονής και μείωση των χιλιομέτρων που διανύονται χωρίς τη μεταφορά επιβάτη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα ισχύοντα νομικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη είναι εις βάρος των ψηφιακών εφαρμογών εύρεσης ταξί δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού.

Αυτό καθιστά δύσκολο για τις πλατφόρμες να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες κινητικότητας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κινητικότητας με ταξί ή  ενοικιαζόμενων οχημάτων με οδηγό.

Η σύσταση επισημαίνει ορισμένα από τα εμπόδια που συγκεκριμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν, όπως το ανώτατο όριο αδειών, το μη ευέλικτο κόμιστρο ταξί, ο κανόνας της επιστροφής στο γκαράζ, οι κενές διαδρομές, οι ρήτρες αποκλειστικότητας, οι επαχθείς όροι εργασίας για τους οδηγούς και τα εμπόδια που επιτρέπουν τη δημιουργία κοινοπραξιών.

Επίσης, στο κείμενο αναγνωρίζεται πως οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν καταλύτη για τη μείωση των ρύπων στις πόλεις και έχουν ρόλο συμπληρωματικό των δημόσιων Μέσων Μεταφοράς.

Με αφετηρία τη μείωση των κενών χιλιομέτρων και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην προώθηση των Ζωνών Χαμηλών Ρύπων, επισημαίνεται πως ο τομέας των διαδρομών με ταξί μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσει τη βιώσιμη μετάβαση.

Η επίδραση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που, όπως υποστηρίζουν στελέχη του κλάδου, «φωτογραφίζει» η σύσταση ως παράδειγμα προβληματικής νομοθέτησης, που θέτει εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Η ελληνική νομοθεσία για τους ψηφιακούς διαμεσολαβητές (ν.4530/2018 – Άρθρο 12) θέτει, όπως υπογραμμίζουν τα ίδια στελέχη, εμπόδια στις ψηφιακές εφαρμογές.

Τέλος, όπως αναφέρουν, ο ν.4530/2018 παραμένει δίχως εφαρμοστικές διατάξεις 3,5 χρόνια μετά την ψήφιση του.

Πηγή: transportationgr.gr